Strategické dokumenty v onkologii

19. 4. 2021

V únoru 2021 byl vyhlášen Evropský plán boje proti rakovině. Byl přeložen i do češtiny. Celé znění ZDE

Jedním z důvodů je předpoklad, že bez účinných opatření se do roku 2035 počet případů rakoviny může zvýšit téměř o 25 %, a rakovina se tak může stát hlavní příčinou úmrtí v EU, kterou doposud zastávají kardiovaskulární choroby. Na opatření vyčlení EU 4 miliardy eur.

Jde o tyto klíčové oblasti:

  • prevence nejrizikovějších faktorů (tabák, alkohol, znečištěné živ. prostředí…)
  • na klíčové rizikové faktory (tabák, alkohol, znečištěné živ. prostředí…)
  • včasné odhalení: do roku 2025 má mít 90 % obyvatel EU s rizikem přístup ke screeningu rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku
  • diagnostika a léčba: do roku 2030 zajistit 90 % způsobilých pacientů přístup k národním komplexním onkologickým centrům propojeným do nové sítě EU
  • zlepšení kvality života stávajících i bývalých pacientů

Dalším důležitým dokumentem, který reaguje na evropské dění je revidovaný Národní onkologický program 2021. Byl vypracován Českou onkologickou společností vyhlášen v dubnu 2021. Znění ZDE. 

V přípravě je Národní onkologický program 2022-30, který bude mít rozsah a podobu srovnatelnou s velkými národními programy států Evropy a měl by být dokončen do konce roku 2021.

Posledním dokumentem, který je třeba připomenout je Národní plán obnovy. Ve kterém je zastoupeno zdravotnictví dvěma kapitolami, z nichž jedna je věnovaná onkologii. Jedná se převážně o investice do oblasti onkologie a o vznik nových institucí.

Celé znění najdete ZDE

Menu
Centra