Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Srpen 2018

OZP patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Od 1. 1. 2018 vstoupila platnost novelizace v oblasti zaměstnávání OZP. 30. června 2018 skončilo přechodné období, během kterého se zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (OZP) mohli připravit na přechod od vymezování či zřizování chráněného pracovního místa (CHPM) k „Uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“.

Chtějí-li tito zaměstnavatelé, i po změně zákona o zaměstnanosti, žádat o příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce, musí mít s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) uzavřenou „Dohodu o uznání za zaměstnavatele osob se zdravotním postižením“. Někteří zaměstnavatelé nově vymezené podmínky nesplňovali a dohoda s nimi nebyla uzavřena. Na trhu práce aktuálně působí 3 210 zaměstnavatelů, kteří požádali o příspěvek na zaměstnávání OZP. Ke konci května nabízeli zaměstnavatelé z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst 14 576 pozic vhodných pro OZP.

V evidenci ÚP ČR bylo k tomuto datu celkem 41 462 OZP (18,1 % z celkového počtu nezaměstnaných). Tato čísla jsou ovšem v realitě trochu zkreslená. Největší problém v zaměstnávání OZP je nalezení částečného pracovního úvazku, kterých je velmi málo. A také vhodnost práce, která je skutečně nabízena OZP. Z

 praxe víme, že velmi často je nabízena práce i na více než 8 hodinovou pracovní dobu nebo v nočních provozech, například ve vrátnicích a security službách. Je potřeba dávat pozor, aby objem práce odpovídal polovičnímu úvazku na ne vyššímu, a za finanční odměnu polovičního úvazku. Nesrovnalost v požadavcích a odměnách je nekalou praktikou některých zaměstnavatelů.

Celé vydání srpnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra