Lékařská posudková služba

Sociální pracovnice Amelie si dovolují glosovat současné dění v posudkové službě:

Ve druhé polovině srpna vláda schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která se zabývala zejména posudkovými lékaři.

Tisková zpráva MPSV k dispozici ZDE.

Novela umožňuje konat posudkovou činnost mimo služební poměr a tedy i po dovršení 70 let a také v podobě dohod mimo pracovní poměr. Při aktuální hrozící krizi, kdy by v prosinci muselo odejít více než 100 posudkových lékařů je to pochopitelné jako krizové řešení.

Ale praxi a dlouhodobé koncepci to nijak nepřispěje. Již nyní se můžeme setkat s nekvalifikovaností u řady posudkových lékařů, kdy řada nemocných ví o svém onemocnění více než oni. Ale věk posudkových lékařů přes 70 let a malé úvazky mimo pracovní poměr nijak nepřispějí k možnostem vzdělávání lékařů a to nejen v odborné rovině, ale i v etice a chování k nemocným. Nehledě na rozdílnost posuzování v jednotlivých regionech.

Lékařská posudková služba by opravdu potřebovala koncepční změnu a to nejen v legislativě posuzovaných dávek, ale i ve vzdělávání lékařů a v organizaci celého resortu. 

Menu
Centra