Dlouhodobé ošetřovné

Srpen 2018

Aktuální praxe nové dávky z oblasti nemocenského pojištění ukazuje několik úskalí. V předchozím čísle jsme na ně již částečně upozorňovali. Prvním z nich je podmínka sedmi dní hospitalizace před počátkem dlouhodobého ošetřovného. Některá pracoviště z praxe sdělují, že jsou žádána o hospitalizace za účelem zahájení dávky dlouhodobého ošetřovného a některé hospitalizace se z těchto důvodů protahují, přestože by mohly být kratší. Zvyšuje se tak zbytečně tlak na lůžkovou péči.

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Druhým problémem může být souhlas zaměstnavatele pro uvolnění k ošetřování. Zaměstnavatelé si vážné provozní důvody, pro které povolení neudělí, vykládají různě. I zde jsou rozdíly v realizaci dávky. Praxe také ukazuje, že u zdravotníků, kteří mají dlouhodobé ošetřovné vypisovat, se projevuje určitá neznalost.

Na rozdíl od běžného ošetřování člena rodiny zde není nutný společný trvalý pobyt ošetřujícího a ošetřovaného a ani společná domácnost u osob blízkých (přesně vymezeno v zákoně) mimo druha a družky, kteří by jinak než společnou domácností nemohli prokazovat osobu blízkou.

Co hladkému průběhu zahájení péče moc nepřidává je podoba tiskopisu, který vyžaduje 40 a více minut na administraci. Čas, který na lůžkových odděleních nemají a při nedostatku personálu se musí brát odjinud. Budeme tedy doufat, že se v budoucnu podaří některé nedostatky upravit, ale určitě je dobré o této dávce a možnosti péče vědět a nenechat se odradit. V případě potíží vyhledat sociálního pracovníka a požádat o pomoc.

Celé vydání srpnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra