Posuzování a rozhodování ve věci invalidního důchodu

Březen 2018

Zde se nejedná o žádnou změnu zákona, ale o aktuální zkušenosti z praxe v souvislosti se změnami na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a jejích okresních pobočkách. Během roku 2017 došlo, díky platnosti nařízení ze služebního zákona, k odchodu mnoha posudkových lékařů, kteří byli starší 70 let. ČSSZ tuto skutečnost měla předpokládat a řešit dopředu, ale dostatečně se na ni nepřipravila. Na mnoha místech vznikají velká zpoždění v posuzování invalidních důchodů nebo odvolání (námitek) proti rozhodnutí a stejně tak i při vydávání rozhodnutí na samotné ČSSZ. Rozhodnutí jsou vydávána po uplynutí tříměsíční lhůty. Lhůty jsou bez udání důvodu a oznámení žadatelům prodlužovány.

V důsledku toho se řada onkologicky nemocných ocitla v těžké finanční situaci a  i  při náročné léčbě byla nucena řešit situaci nestandartním způsobem – žádat o pomoc blízké nebo vyhledat oddělení dávek Hmotné nouze a žádat o životní minimum. Ovšem dávky Hmotné nouze mají jiná pravidla pro přiznávání a jejich vyřízení je i dosti administrativně náročné, což v průběhu onkologické léčby nemusí být snadné zvládnout. Na konci roku se situace začala řešit v podobě zavedení asistentů posudkových lékařů.

Uvidíme, jak se to projeví v praxi lékařské posudkové služby. Co lze v této situaci doporučit? Jste-li v pracovní neschopnosti při dlouhodobé nemoci, žádejte o invalidní důchod minimálně 3 měsíce před koncem vyplácení nemocenských dávek. Přesný termín konce nemocenských dávek vám sdělí příslušná OSSZ, která dávky vyplácí. Termín vám bude i písemně oznámen, ale pozdě, obvykle přibližně 1–2 měsíce před koncem vyplácení. A pokud nebudou lhůty pro vyřízení dodrženy a vy o skutečnosti nebudete informováni, nebojte se ozvat a podat stížnost. Jedině tak můžeme doufat, že se situace změní.

Celé vydání březnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra