Chráněný trh práce

Březen 2018

Na podzim 2017 byla schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Touto novelou dochází k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu práce. V souvislosti s touto změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP. To znamená, že se již nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa a bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP. Novela také navyšuje částky příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů, zaměstnávající více než 50 % OZP (§ 78 zákona o zaměstnanosti).

Od 1. 1. 2018 bude tento příspěvek činit 12 000 Kč na jednu mzdu. Dále zaměstnavatel bude moci využít 1000 Kč paušálních náhrad na vyšší náklady spojené se zaměstnáváním OZP. To znamená, že takový zaměstnavatel bude moci obdržet příspěvek v celkové výši až 13 000 Kč měsíčně na jednoho OZP, pokud splní všechny povinnosti, které mu ukládá zákon. Věříme, že tato změna bude pro OZP příznivá, protože dřívější navyšování minimální mzdy bez navyšování tohoto příspěvku vedlo k tomu, že vyšší počet OZP pracoval prakticky za minimální mzdu.

Celé vydání březnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra