Invalidní důchody a lékařská posudková služba

Srpen 2018

Již v 1. čísle jsme se věnovali posuzovaní a rozhodování v oblasti invalidních důchodů. I v tomto čísle upozorníme na několik praktických detailů.

První z nich je skutečnost, že pokud nemocného ke kontrolní posudkové komisi vyzvala OSSZ a po zaslání zdravotnické dokumentace rozhodla ponechat stejný stupeň invalidity, nenáleží invalidnímu důchodci rozhodnutí. Je mu pouze předán či doručen posudek o invaliditě, proti kterému se není možno odvolat. Pokud s ním člověk nesouhlasí, musí sám požádat o nový přezkum. Pokud se tedy váš zdravotní stav zhoršil a blíží se termín kontrolní posudkové komise, doporučujeme, abyste požádali o přezkum sami, protože vám bude náležet rozhodnutí a budete se moci případně odvolat.

Pokud podáváte odvolání/námitku pro nesplněné doby pojištění, kdy vám určitá doba práce nebo evidence na Úřadě práce nebyla započítána, je na ČSSZ zdali nařídí novou odvolací posudkovou komisi, například z důvodu posunutí vzniku invalidity nebo jiných důvodů. To má ovšem za následek prodlužování doby vyřízení odvolání a u mnoha nemocných finanční potíže, protože při nesplněných dobách pojištění nedostávají žádný důchod ani zálohu.

Jedinou možností je požádat o dávky hmotné nouze, které ovšem posuzují nárok všech společně posuzovaných osob v domácnosti a také celkový majetek. Je to tedy pouze pro případ naprosté finanční nouze.

A důležité je také vědět, že dávky hmotné nouze se pak z dodatečně poslaných důchodů v případě vyřízení námitky vrací Úřadu práce. V neposlední řadě je dobré si připomenout něco k ochraně osobních údajů a chování posudkových lékařů.

Mnoho nemocných si stěžuje, že při posudkových komisích či odvolacích posudkových komisích detaily jejich zdravotního stavu slyší i nepovolané osoby, obvykle ti, kteří také čekají na posudkovou komisi. Ať už je důvodem zvýšený hlas a diskuse s posudkovým lékařem nebo nedostatečná protihluková zábrana.

Podobné je to s chováním posudkových lékařů k nemocným. Setkáváme se s tím, že lékař dává nemocným najevo, že zdravotní potíže si vymýšlí nebo negativně hodnotí jejich odvolání, zvyšuje hlas, používá výrazy a  způsoby komunikace, které neodpovídají komunikaci dospělých. ČSSZ a její oddělení by měly zajistit, aby se toto nedělo. Je ovšem nutné na příslušném úřadě podat podnět či stížnost.

Řada nemocných se ovšem obává, že na sebe negativně upozorní a bude to mít vliv při budoucím posuzování jejich invalidity. Řešením je podání společného podnětu s ostatními nemocnými, se stejnou zkušeností. Lze kontaktovat sociálního pracovníka či pacientskou organizaci v regionu, kteří by mohl mít více takových klientů a mohli je propojit k podání podnětu, případně by podnět spolu s nimi podali.

A na závěr upozorníme na procesní novinku, kterou se rozhodla ČSSZ řešit nedostatek posudkových lékařů. Byla zavedena pozice asistenta posudkového lékaře. Jejich zavádění do procesu posuzování bylo zahájeno ve 2. čtvrtletí 2018. Neměli by mít na starosti agendu invalidních důchodů, ale příspěvku na péči. Jde o inspiraci ze zahraničí, například z Německa.

Celé vydání srpnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra