Doprava dlouhodobě nemocných, zdravotně postižených a sociálně slabých

Srpen 2018

V oblasti dávek a výhod, které mají usnadňovat možnost cestování nemocných, většina lidí zná průkaz mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P a od druhého stupně s ním spojený příspěvek na mobilitu a označení auta vozíčkem pro možnost parkování na takto vyznačených místech. Průkaz ZTP a ZTP/P pak umožňuje slevu či bezplatnou městskou hromadnou i meziměstskou dopravu.

I zde praxe dlouhodobě ukazuje, že onkologicky nemocný získá průkaz, jen pokud o něj požádá na Úřadě práce hned při zahájení léčby. Posudkový lékař ho přizná pacientům pouze na 1 rok, kdy probíhá akutní léčba, pokud nemají jiné pohybové omezení. Menší množství nemocných je informováno o tzv. „cesťáku“ od zdravotní pojišťovny. Tedy nároku na proplacení cesty autem do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno potřebnou péči poskytnout.

Podmínkou nároku je, že nemocný by vyžadoval převoz sanitkou, ale místo čekání na sanitu je odvezen osobním autem. Pravidla jsou nastavená dlouhodobě stejně, ale zdravotní pojišťovny (zejména VZP) provedla v minulém roce kontrolu předepisování sanitek a potvrzování cestovních příkazů a zjistila velké nedostatky a řada zdravotnických zařízení dostala pokutu.

V  důsledku toho se nyní většina zdravotnických zařízení drží přesného výkladu předpisu, a proto se může řadě nemocných i blízkých zdát, že se něco změnilo či zpřísnilo. Velmi malá informovanost je o možnosti slevy na jízdném v městské hromadné dopravě jednotlivých měst na základě pobírání invalidního důchodu 3. stupně nebo statutu osoby v hmotné nouzi.

Většina velkých měst umožňuje těmto osobám po předložení rozhodnutí o dávce od příslušného úřadu slevu na jízdném jako starobním důchodcům. Města a jejich dopravní podniky tuto slevu nemusí udělovat a při změně strategie města se může změnit, ale z praxe víme, že například Praha, Brno, Ostrava a další města ji mají dlouhodobě. V Praze je například rozdíl mezi běžnou měsíční průkazkou a průkazkou pro důchodce 300 Kč. Slevu nelze využít u dopravování se na lístky.

Celé vydání srpnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra