Nekolidující zaměstnání při evidenci na Úřadu práce

Březen 2018

V důsledku zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 na 12 200 Kč se zvyšuje i limit pro výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání, který činí její polovinu, tedy 6 100 Kč. Podle zákona o zaměstnanosti uchazeči o zaměstnání na Úřadě práce nebrání výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru či na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Zvýšení hranice není žádným problémem, ale onkologicky nemocné mnohem více tíží předchozí právní úprava. Od 29. 7. 2017 není možné vykonávat nekolidující zaměstnání na dohodu o provedení práce (DPP). Řada onkologicky nemocných se po dlouhé a náročné léčbě a po získání ID 1. nebo 2. stupně eviduje na Úřadě práce. Nekolidující zaměstnání na DPP v malém rozsahu jim zlepšovalo finanční situaci a zároveň umožnilo otestovat si své schopnosti, vyrovnat se s handicapy a začít pracovat opravdu pozvolna.

Také zaměstnavatelé, k onkologicky nemocným a jejich omezením často nedůvěřiví, vítali možnost DPP na vyzkoušení si pracovníka. Změna zákona rozhodně nevedla k tomu, že by zaměstnavatelé dávali malé úvazky na dohody pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy. Obvykle nejsou ochotni platit sociální a zdravotní pojištění. A na druhou stranu onkologicky nebo jinak dlouhodobě nemocný, si nemůže dovolit odejít z evidence Úřadu práce z důvodu náhradních dob pojištění, nemá-li je již vyčerpané z minulosti, protože při návratu onemocnění by ho chybějící pojištění negativně zasáhlo, protože by snižovalo výpočet nové výše invalidního důchodu.

Aktuálně můžeme spatřovat, že na dohody o provedení práce pracují z řad OZP více invalidé 3. stupně, kteří nejsou v evidenci Úřadu práce. Lidé, kteří pobírají invalidní důchod 1. nebo 2. stupně, jsou ve špatné finanční situaci nebo se rozhodnou pracovat načerno. Jejich ekonomická situace také způsobuje, že přijímají větší úvazky, než na které se sami cítí nebo jaké jim doporučí lékař.

Celé vydání březnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra