Zvýšení příspěvku na péči

Během podzimu minulého roku MPSV a Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny intenzivně jednali o několika návrzích na zvýšení příspěvku na péči. V návrzích bylo zvýšení všech stupňů příspěvku, pouze čtvrtého stupně nebo třetího i čtvrtého stupně. Nakonec byla schválená poslední varianta. Velká diskuse také probíhala o rozdělení výše příspěvku pro žadatele v pobytových službách nebo v domácím prostředí.

Zvýšení bude probíhat ve dvou vlnách. Od 1. dubna 2019 již stoupl příspěvek na péči ve čtvrtém stupni a od 1. července 2019 stoupne ve třetím stupni závislosti. Dávku navýší úřady práce automaticky, není potřeba podávat žádost.

Příspěvek na péči od 1. července 2019
Stupeň závislosti Osoba mladší 18 let Osoba starší 18 let
v domácím prostředí v pobytovém zařízení v domácím prostředí v pobytovém zařízení
I. (lehká závislost) 3 300 Kč 3 300 Kč 880 Kč 880 Kč
II. (středně těžká závislost) 6 600 Kč 6 600 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč
III. (těžká závislost) 13 900 Kč 9 900 Kč 12 800 Kč 8 800 Kč
IV. (úplná závislost) 19 200 Kč 13 200 Kč 19 200 Kč 13 200 Kč

 

Vzhledem ke zvýšení rozdílů mezi stupni závislosti se očekává zvýšený počet žadatelů o přezkum svého zdravotního stavu a snaha o uznání vyššího stupně závislosti. Není jisté zda-li je na to Lékařská posudková služba připravena. Rozhodnutí o zvýšení je však pozitivním impulsem, který ukazuje na oceňování péče doma.

Menu
Centra