Zrušení karenční doby u pracovní neschopnosti

Nárok na pracovní neschopnost (PN) má zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pokud si na PN přispívala (její účast na nemocenském pojištění je dobrovolná). Od 4. do 14. kalendářního dne PN vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel. Až do konce června 2019 jsou první tři dny nemoci nehrazené, od 1. 7. 2019 dojde ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy bude placena od prvního dne nemoci nebo od první zameškané směny.

Důvodem je, že řada zaměstnanců z důvodu obav ze ztráty na výdělku běžné krátkodobé nemoci „přechází“ nebo v tyto dny čerpá řádnou dovolenou. Změna by měla alespoň částečně napravit sociální situaci zaměstnanců s nízkými příjmy a zaměstnanců sociálně slabých (zejména matek samoživitelek či invalidů). Výpadek příjmů v karenční době nejvíce postihuje právě je.

Je nesporné, že bude mít faktický dopad na zaměstnavatele. Přestože jim bude jako určitá kompenzace sníženo pojistné placené zaměstnavatelem na nemocenské pojištění. A to o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Toto snížení však zaměstnavatelům nepokryje předpokládané zvýšené náklady spojené s vyplácením náhrady mzdy již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti. Jelikož je v dosavadní zákonné úpravě stejná procentní výše nemocenského pojistného placeného zaměstnavatelem i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, sníží se pojistné i v tomto případě. Od ledna 2019 platí OSVČ, které se přihlásily k nemocenskému pojištění, minimální pojistné 138 Kč, od července jim pak minimální pojistné klesne na 126 Kč.

Menu
Centra