Paruky budou nebo nebudou?

Paruky samozřejmě budou, ale o příspěvku na ně se jedná.

Přestože se spojili vstřícní úředníci, obětaví majitelé prodejen s parukami, zástupci pacientů a sociální pracovnice a všichni zúčastnění se maximálně snaží, výsledek není ani zdaleka jistý.

Do konce června musí zástupce konkrétní firmy požádat SÚKL o registraci kategorie pro paruky mezi zdravotnickými pomůckami. Musí k tomu doložit mnoho podkladů, včetně takových, jako například vyjádření k dopadu na státní rozpočet a nebo potvrzení odborné společnosti o efektivnosti zavedení pomůcky. Registrací se navíc zavazuje, že na konkrétní typy paruk omezí svou marži (což v tomto případě znamená, že pokud pokryje své náklady, nebude mít z prodeje zisk). Přes tyto podmínky se najdou jeden, dva obětaví zájemci a do této situace vstoupí – ví, že mnoho lidí, by pak na paruku prostě nemělo a vše se šátkem řešit nedá.

Otázkou je, kolik se skutečně poskytnutím příspěvku na paruku odčerpá financí.

Zároveň je otázkou, kolik dobrého se tím pořídí pro psychickou pohodu nemocných a jejich blízkých. My víme, že psychika je hybatelem změn, ať už těch negativních, tak také pozitivních. Raději bychom možnost příspěvku na paruku ponechali v repertoáru řešení těm, kdo se dostávají do psychické, fyzické a sociální nouze, když nemoc a její léčba udeří.

Více snad budeme vědět v týdnu po 11.6.2019, kdy se setkává pacientská rada na Ministerstvu zdravotnictví.

Chcete vy sami něco udělat?

Napište na ministerstvo zdravotnictví a řekněte, jak to vidíte vy.

Spoluprací rozhodně mnoho zmůžeme.

Menu
Centra