Workshop: Lidská paměť a její funkce

24. 4. 2023  od 16:15 – 17:45

V rámci workshopu se účastníci seznámí s nejdůležitějšími  teoretickými poznatky týkajícími se lidské paměti a fungování mozku ve vztahu k paměti. Zdůrazněny budou faktory působící pozitivně na zapamatování informací, jejich uchování v paměti a následnou schopnost vybavení. Zmíněny budou rovněž rizikové faktory, které naše paměťové schopnosti mohou ovlivnit negativně. V životě mnohých z nás nastávají i  situace, které mohou vyvolat dočasné snížení úrovně kognitivních funkcí a dočasné zhoršení paměti.  Tyto jevy jsou však vratné, pokud poznáme jejich příčinu.

Účastníci se seznámí s několika mnemotechnikami, tj. postupy a metodami, s jejichž pomocí si dokážeme zapamatovat to, co potřebujeme. Mnemotechniky si procvičíme na  konkrétních příkladech.

Setkání rovněž ukáže účastníkům důležitost rozvoje jejich představivosti a kreativity, neboť při řešení různých pracovních a životních situací můžeme najít i jiná řešení, než která nám nabízí naše paměť a naše racionální a logická mozková hemisféra. Potvrdíme si, že i v oblasti pamatování/vybavování a myšlení je každý z nás dobrý v něčem jiném, nicméně prostřednictvím nově získaných teoretických poznatků, osvojením paměťových technik a pomocí procvičování vhodných úloh můžeme dosáhnout výrazného zlepšení v různých žádoucích oblastech.

Ing. Petra Davidová působí jako trenérka paměti ve společnosti Amelie z.s. od roku 2015. Je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, kde v roce 2016 úspěšně obhájila závěrečnou práci věnovanou trénování paměti klientů s onkologickou zkušeností. Sama má osobní zkušenost s touto vážnou nemocí.

Na workshop se můžete přihlásit skrz tento formulář:

  Prosím uveďte do jaké spadáte kategorie - slouží pouze pro nutné statistické účely*

  *Všechny položky s hvězdičkou jsou povinné. Odeslání formuláře není závazné k účasti. Účast je bezplatná.
  Obsažené informace jsou uchovávány v souladu s GDPR.

   

   

  Menu
  Centra