Příspěvek na péči u onkologicky nemocných

Kdy a jak je dostupný pro nemocné?

U příspěvku na péči se hodnotí 10 kategorií soběstačnosti:

  1. mobilita – hodnotí se, zda ujdete 200 metrů a dokážete vystoupit z autobusu
  2. orientace – zda nezabloudíte ve městě. Poznáte hodnotu mincí. Dokážete vypnout sporák, když se jídlo dovaří.
  3. komunikace – zda hovoříte a dokážete sestavit srozumitelnou větu.
  4. stravování – zda se najíte, koušete, polykáte. U přípravy se drobná omezení nehodnotí.
  5. oblékání a obouvání – zda se dokážete obléci, nemáte legii rukou nebo úplnou stenózu páteře, že se vůbec k botě neohnete. Zapínání drobných knoflíků a zipů není hodnoceno, má být nahrazeno pomůckami nebo suchými zipy. Nehodnotí se, že vám to třeba trvá o něco déle.
  6. tělesná hygiena – zda se dostanete do vany nebo sprchy a umyjete se.
  7. výkon fyziologické potřeby – zda zvládnete vyprazdňování. Poznáte, kdy máte jít na toaletu. A to i v případě inkontinence, že zvládáte používat vložky.
  8. péče o zdraví – doprovod k lékaři se zde nehodnotí. Ale to zda si umíte ošetřit zdravotní problém. Například má-li někdo ránu na zádech, asi si ji sám neošetří. Nebo obézní senior si bércové vředy na nohou také neošetří.
  9. osobní aktivity – zda je člověk schopna jít do kina, divadla, knihovny atd.
  10. péče o domácnost – zda a jak člověk zvládne úklid a domácí práce.

Na příspěvek na péči musí žadatel nezvládat minimálně 3 aktivity a více (podle stupně příspěvku). A musí to být zdokumentováno buď v rámci sociálního šetření na místě a nebo ve zdravotní dokumentaci dle zdravotního stavu pro posudkového lékaře.

Při rozhodování o podání žádosti o příspěvek na péči je vhodné brát v úvahu i čas. Příspěvek na péči se posuzuje cca půl roku a proto nevyřeší akutní obtíže například s financováním péče. I když zpětně může pomoci.

Příspěvek na péči je v podstatě pro těžce tělesně nebo mentálně či zrakově postižené.

Proto 90% onkologicky nemocných nemá příspěvek na péči, není-li onemocněním způsobeno velké ochrnutí nebo pokud nemocní nejsou v terminálním stavu.

Není dobré se vzdávat pomoci, pokud je přiléhavá potřebám. Zároveň je dobré zhodnotit energii a čas, které do akce vkládáme.

Příspěvek na péči má své místo v podpoře nemocných, ale pro onkologicky nemocné je vhodný pouze někdy.

Menu
Centra