Vybrané onkologické pacienty budou dál sledovat praktičtí lékaři

18.10.2018 se uskutečnila tisková konference na Ministerstvu zdravotnictví o dohodě ke které došlo mezi praktickými lékaři, onkology a ministerstvem zdravotnictví. U vybraných diagnóz budou onkologické pacienty v dlouhodobé remisi dále sledovat, v rámci prevence návratu onemocnění, praktičtí lékaři.

Hlavními cíli této změny je, že se zlepší komfort pacientů dlouholetě dojíždějících do Komplexních onkologických center a také, že se kapacitně odlehčí těmto pracovištím. Předsedkyně České onkologické společnosti na dotazy novinářů a zástupců pacientských organizací uvedla, že nyní jsou asi 2/3 z půl milionů pacientů, které mají onkologové v péči, kontrolováno a 1/3 léčena. Zároveň uvedla, že onkologové nebudou nikoho nutit, vždy půjde o dohodu s pacientem v dlouhodobé remisi.

Z níže zveřejněné tiskové zprávy a prezentace vyplývá, že se nebude jednat o pacienty, kteří jsou ve sledovací frekvenci po 1/4 roce, ale až o ty pacienty, kteří jsou zváni na kontroly 1-2x ročně. Ke každé diagnóze je metodické doporučení, kdy může být pacient předán praktickému lékaři.

Zástupci Společnosti všeobecného lékařství a Sdružení praktických lékařů také potvrdili, že praktický lékař bude mít k dispozici 2 nové kódy pro účtování, které mu dávají časovou dotaci 40 minut na převzetí onkologického pacienta a prostudování předávací zprávy od onkologa a 25 minut na každou další kontrolu. Zároveň nebudou nijak dotčeny kódy preventivních prohlídek.

Nová metodika se začne postupně realizovat od 1.1.2019, nicméně nepůjde o masové předávání, ale o postupný proces. Praktičtí lékaři budou také od ledna ve svých regionech vzděláváni onkology. Ti věří, že se díky užší spolupráci zlepší informovanost o onkologických onemocněních, což přispěje i ke zlepšení v oblasti dřívější diagnostiky nádorů.

Ministr zdravotnictví velmi kladně zhodnotil tuto vzniklou dohodu a připravenou metodiku, která se zvládla připravit od dubna a tedy v rekordním čase. Dohoda a její praktické kroky jsou součástí reformy primární péče, jejímž cílem je mimo jiné předat více pravomocí praktickým lékařům.

Tisková zpráva ZDE

Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty ZDE

Menu
Centra