Ošetřovné při návratu do škol

9. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat do škol a školek. Ve většině případů půjde o tzv. rotační výuku, kdy se děti budou ve školách střídat po týdnu. U systému rotační výuky zůstává nárok na ošetřovné při péči o dítě  pouze ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.  U dvou děti, kdy má distanční výuku každé jindy, lze ošetřovné čerpat na obě děti, u každého dítěte však musí být podána samostatná žádost.

U děti, které se nemohou účastnit výuky, protože u nich byla nařízena karanténa možnost čerpat ošetřovné zůstává.

Pokud rodič nenechá dítě ve škole testovat (2x týdne) dle nařízení, dítě zůstane doma a není do školy vpuštěno. Škola není povinna zajistit distanční výuku, pouze předat úkoly. A rodiče v týdnu prezenční výuky ve škole na ošetřovné nárok nemají.

 

Menu
Centra