Spánek onkologicky nemocných není dobrý

To ukazují první výsledky výzkumu spánku v ČR

Ten realizovala Amelie, z.s. v letních měsících tohoto roku a odpovědělo na něj 400 onkologicky nemocných. Výstupy nejsou reprezentativní, ale díky vysokému počtu respondentů se dá mnohé zobecnit.

V zahraničí existuje velké množství výzkumů, které se tomuto tématu věnují, pro ČR je toto jeden z prvních. A ukazuje, že jsme na tom velmi podobně.

 • u 70% pacientů došlo ke zhoršení spánku, u čtvrtiny se spánek nezměnil
 • zdá se, že problémy se spánkem souvisí s:
  • věkem pacienta – vrchol problémů se spánkem kulminuje ve věku 50-59 let, poté se frekvence problémů výrazně snižuje
  • dobou od sdělení diagnózy – pacienti, kteří se svou diagnózu dozvěděli před více než šesti lety častěji tvrdí, že se jejich spánek nezměnil
  • tím, s kým žili ve společné domácnosti v době sdělení diagnózy – horší spánek deklarují pacienti žijící s nezletilým dítětem
 • většina pacientů uvádí, že během posledního měsíce zaznamenali problémy se spánkem třikrát, nebo víckrát za týden
 • větší frekvenci problémů se spánkem udávají pacienti, kteří měli problémy se spánkem už před diagnózou
 • polovina dotazovaných o obtížích se spánkem se svým lékařem vůbec nemluvila
 • většina onkologů se dle respondentů na spánek neptá
 • čtvrtina pacientů šla řešit své obtíže dále za psychiatrem, psychologem nebo v psychoterapii

Tisková zpráva k prvotním výstupům ZDE.

Spánek je jednou z našich základních potřeb. Jeho dlouhodobé narušení má negativní dopady jak na zdraví jedince, tak do vztahů a má i měřitelné dopady ve finančním vyjádření.

Věnujme svému spánky dostatečnou pozornost a obtíže včas řešme těmi správnými prostředky!

 

Menu
Centra