Role pacientských organizací

„Vidět příležitosti tam, kde systém selhává“, by mohlo být mottem pacientských organizací

Amelie sama je pacientskou organizací. Odborní pracovníci v ní dlouhodobě mapují situaci na zdravotně sociálním pomezí, kde se tyto organizace pohybují. Orientace je v ČR v této oblasti velmi složitá už kvůli tomu, jak spolu ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví komunikují.

Na podzim v roce 2018 byl v Amelii realizován pokračující výzkum psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR. Výstupy byly zveřejněny, ale tím to nekončí.

Amelie se díky podpoře Úřadu Vlády připravuje na prezentaci výstupů výzkumu na IPOS 2019 v Kanadském Banff. Informace o situaci v ČR se tak dostanou do souvislostí a vytváří prostor pro spolupráci.

Výsledky výzkumu, se také dále zpracovávají v praxi. Například vznikla brožura pro praktické lékaře, která reaguje na ne zcela naplňovanou potřebu poskytování informací v této oblasti. Na podzim 2019 se uskuteční konference I slova léčí IV., která nabídne praktické workshopy, které rozvíjí mezioborovou komunikaci a zhodnocují zkušenost. Už nyní se můžete přihlásit.

Informace z výzkumu však dávají klíč k dalšímu směřování a jednání nejen Amelii, ale i dalším pacientským organizacím a spolupráci mezi nimi. I proto jsou informace postupně dále a dále zveřejňovány.

My v Amelii věříme ve spolupráci, zkušenost i odbornost.

Pro informace a spolupráci nás kontaktujte na: amelie@amelie-zs.cz

Menu
Centra