Konference „I slova léčí IV.“

Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými

Dovolte nám informovat Vás o konferenci, která proběhne 20. listopadu 2019 v Praze v konferenčním centru GreenPoint.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

Program se připravuje, jeho součástí však bude příspěvek odborníka z Mezinárodní Psycho Onkologické Společnosti (IPOS) a odpolední workshopy, které budou pracovat na komunikaci s onkologicky nemocnými i jejich blízkými.

Těšit se můžete na následující odpolední workshopy:

  • PhDr. Bohumila Baštecká, PhD. – Začleňující jazyk v transdisciplinárních týmech
  • Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková,CSc – Prevence stresu a vyhoření u pečujících o onkologické pacienty
  • PhDr. Marie Marečková-Nosálková, PhD. – Supervizní techniky

Akreditace ČAS, Asociace klinických psychologů a České lékařské komory bude zajištěna. O potvrzení o absolvování konference pro akreditované vzdělávání je nutné požádat při přihlášení.

O konferenci: Konference bude zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí, protože právě komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na vztahy mezi jednotlivými profesemi, kteří se na léčbě podílejí. V přednáškách a workshopech se dostane na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci, atd.

Zahraniční host se bude snažit přiblížit, jaká je aktuální situace v Evropě v této problematice, co se podařilo zlepšit a jak. Všechny příspěvky budou vždy doplněné o zajímavé kazuistiky nebo příklady dobré praxe na pracovišti.

Konference by se neměla zabývat onkologickou léčbou, ale psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých a v ní obsaženými rolemi – psychologa, sociálního pracovníka, nemocničního kaplana, koordinátora dobrovolníků, pacientské organizace a dalších.

Více informací na: vzdelavani@amelie-zs.cz

Těšíme se na společnou práci, těšíme se na Vás.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

Amelie