Konference „I slova léčí IV.“

Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými

Dovolte nám informovat Vás o konferenci, která proběhne

20. listopadu 2019 – 9.00-16.00

v Praze v konferenčním centru GreenPoint.

Poplatek: 300 Kč předem (350 Kč na místě)

Konference bude zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. Komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na vztahy mezi jednotlivými profesemi, které se na léčbě podílejí. V přednáškách a workshopech se dostane na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci atd.

Kapacita konference byla naplněna. Děkujeme za Vaše přihlášení.

POZOR změna programu!

Zahraniční host paní Maria Die Trill ze závažných rodinných důvodů musela svou účast na konferenci zrušit. Její místo zaujme video příspěvkem o IPOS a Australské zkušenosti s psychosociální podporou onkologicky nemocných profesorka Jane Turner z Qeenslandské univerzity v Australii.

Program konference naleznete zde:

  1. Úvodní slovo a poděkování organizátorů
  2. Dopolední přednáškové bloky (MUDr. Aschermannová, MUDr. Steyerová, Mgr. Eva Roubíčková, Mgr. Hana Kynkorová, Bc. Zuzana Kadlecová,  Mgr. Monika Látalová, Mgr. Slavíková Šárka, Jana Svánovská, DiS.)
  3. Zahraniční host – profesorka Jane Turner
  4. Odpolední workshopy (PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc, PhDr. Marie Marečková-Nosálková, PhD.)

Vybírat můžete z následujících odpoledních workshopů:

Akreditace ČAS, a Asociace klinických psychologů bude zajištěna. Akreditace České lékařské komory je v jednání.

Konference by se neměla zabývat onkologickou léčbou, ale psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých a v ní obsaženými rolemi – psychologa, sociálního pracovníka, nemocničního kaplana, koordinátora dobrovolníků, pacientské organizace a dalších.

Více informací na: vzdelavani@amelie-zs.cz

Těšíme se na společnou práci, těšíme se na Vás.

Tisková zpráva ZDE.

Rozhovor s Ditou Svobodovou, náměstkyní pro nelékařská zdravotnická povolání ve VFN v Praze

 

Sponzorem konference je:

Konferenci podpořili:

       

Všem podporovatelům Děkujeme!

Amelie