Konference „I slova léčí IV.“

Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými

Dovolte nám informovat Vás o konferenci, která proběhne

20. listopadu 2019 – 9.00-16.00

v Praze v konferenčním centru GreenPoint.

Poplatek: 300 Kč předem (350 Kč na místě)

Konference bude zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. Komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na vztahy mezi jednotlivými profesemi, které se na léčbě podílejí. V přednáškách a workshopech se dostane na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci atd.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

Program konference naleznete zde:

  1. Úvodní slovo a poděkování organizátorů
  2. Dopolední přednáškové bloky (MUDr. Aschermannová, MUDr. Steyerová, Mgr. Eva Roubíčková, Mgr. Hana Kynkorová, Bc. Zuzana Kadlecová,  Mgr. Monika Látalová, Mgr. Slavíková Šárka, Jana Svánovská, DiS.)
  3. Zahraniční host – Maria Die Trill, MD, PhD.
  4. Odpolední workshopy (PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc, PhDr. Marie Marečková-Nosálková, PhD.)

Součástí programu bude příspěvek odborníka z Mezinárodní Psycho Onkologické Společnosti (IPOS). Zahraniční host Maria Dei Trill přiblíží, jaká je aktuální situace v Evropě v oblasti komunikace s onkologicky nemocnými i v týmech, co se podařilo zlepšit a jak. Všechny příspěvky budou vždy doplněné o zajímavé kazuistiky nebo příklady dobré praxe na pracovišti.

Vybírat můžete z následujících odpoledních workshopů:

Akreditace ČAS, a Asociace klinických psychologů bude zajištěna. Akreditace České lékařské komory je v jednání.

Konference by se neměla zabývat onkologickou léčbou, ale psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých a v ní obsaženými rolemi – psychologa, sociálního pracovníka, nemocničního kaplana, koordinátora dobrovolníků, pacientské organizace a dalších.

Více informací na: vzdelavani@amelie-zs.cz

Těšíme se na společnou práci, těšíme se na Vás.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

Tisková zpráva ZDE.

Sponzorem konference je:

Konferenci podpořili:

Všem podporovatelům Děkujeme!

Amelie