Konference „I slova léčí IV.“

Konference navazovala na předchozí ročníky a byla zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. Komunikace má velký vliv na nemocné a jejich vnímání celého procesu náročné léčby, ale i na vztahy mezi jednotlivými profesemi, které se na léčbě podílejí. V přednáškách a workshopech se dostalo na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci atd.

Zahraniční host paní Maria Die Trill ze závažných rodinných důvodů musela svou účast na konferenci zrušit. Její místo jsme nahradili video příspěvkem o IPOS a Australské zkušenosti s psychosociální podporou onkologicky nemocných profesorky Jane Turner z Qeenslandské univerzity v Austrálii.

Konference se uskutečnila 20. listopadu 2019 v Praze v konferenčním centru GreenPoint.

Podrobný program proběhlé konference naleznete zde:

Video záznamy z dopoledních příspěvků naleznete zde. 

Účastníci vybírali z následujících workshopů vedených předními odborníky v problematice:

Konference byla akreditována u:  ČAS, České lékařské komory a Asociace klinických psychologů

Odborného vedení konference a organizace se ujaly: MUDr. Aleandra Aschermannová, PhDr. Marie Nosálková Marečková, Ph.D. , Bc. Michaela Čadková Svejkovská a Mgr. Šárka Slavíková

     

Tisková zpráva ZDE.

Rozhovor s Ditou Svobodovou, náměstkyní pro nelékařská zdravotnická povolání ve VFN v Praze

Konferenci podpořili:

               

Všem podporovatelům Děkujeme!

Menu
Centra