Rehabilitační a kompenzační pomůcky v roce 2020

1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných
na poukaz z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnické prostředky jsou nyní v tzv. kategorizačním stromu mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých úhradových skupin, sdružujících zdravotnické prostředky s podobnými vlastnostmi. Nová výše jejich úhrady je v každé z úhradových skupin většinou mnohem reálněji nastavena, než tomu bylo v minulé zákonné úpravě. Ve většině případů je úhrada ze zdravotního pojištění vyšší, ale jsou i takové prostředky, kde byla úhrada mírně snížena.

Již dnes je známo, že některé zdravotnické prostředky dříve hrazené, nestačili jejich distributoři včas znovu registrovat nebo se rozhodli do nového systému nevstoupit, a proto dočasně z úhrad zcela vypadly. Mezi tyto pomůcky patří například celý „bílý program“ (nástavce na WC, sedačky na vanu, atd.). Zde velmi aktivně vyjednává Národní rada zdravotně postižených a někteří zástupci Pacientské rady MZ, aby byly tyto pomůcky do úhrady vráceny, alespoň v podobě nekategorizovaných zdravotnických prostředků. Dalším z nich je příspěvek na paruky pro onkologicky nemocné, zde dovozci a prodejci jednali přímo se zdravotními pojišťovnami a domlouvaly konkrétní výši příspěvku, obvykle z preventivních a bonusových programů pro pojištěnce.

Zatím jsou známy tyto výsledky vyjednávání:
a) VZP v rámci terciální prevence (sociální rehabilitace) a jako podporu při návratu do aktivního života zavádí příspěvek na paruku pro pacienty, kteří podstupují, resp. podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií. Příspěvek získají klienti VZP bez omezení věkem. Projekt probíhal v období od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 a dále bude pokračovat v roce 2020. Výše finančního příspěvku z fondu prevence je stanovena na 2 000 Kč, s ohledem na cenu paruk (lze je pořídit přibližně od 3 000 Kč) a předchozí výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění (1 000 Kč na 1 ks 1x za rok).
www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-paruku

b) Program příspěvků pro onkologicky nemocné zase mohou čerpat pojištěnci OZP, kteří v souvislosti se svým onemocněním absolvovali náročnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Program se snaží podpořit jejich návrat do aktivního života. Nabízí kredit ve výši až 3 000 Kč, který lze čerpat prostřednictvím speciální žádosti o čerpání. Konkrétně lze tento kredit čerpat na paruky, epitézy či lymfodrenáže po ablaci prsu. A měl by pokračovat i v roce 2020.
www.ozp.cz/benefity/prispevky-pro-onkologicky-nemocne

 

Menu
Centra