Vliv zvýšení minimální mzdy

Vláda schválila nárůst minimální mzdy. Od Nového roku vzroste o 1 250 Kč na 14 600 Kč a vzrostou také na ni navázané zaručené mzdy. Odbory pro příští rok požadovaly růst o 1 650 Kč, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 Kč. Klienti úřadu práce si podle dnešních pravidel mohou přivydělat polovinu minimální mzdy, aniž by to z pohledu úřadu práce ovlivnilo jejich status. Až tedy minimální mzda vzroste na 14 600 Kč, mohli by si registrovaní nezaměstnaní vydělat 7 300 Kč, pokud už jim úřad nevyplácí podporu v nezaměstnanosti. Ovšem příjmy poklesnou lidem s jedním malým úvazkem, obvykle částečným, který nedosahuje minimální mzdy. To jsou obvykle ženy po rodičovské dovolené nebo osoby se zdravotním postižením. Minimální výše zdravotního pojištění se zaměstnancům dopočítává jako by minimální mzdu pobírali. Dopočet se provádí u zaměstnance, zaměstnavatel odvádí dané % ze mzdy, což se netýká jen osob ve 3. stupni invalidity.

Praktické příklady zde:

  1. Částečný úvazek (např. 0,5) ve výši 10 000 hrubé mzdy.
Zaměstnanec bez dopočtu (ID 3. stupně) 2019 Zaměstnanec s dopočtem 2019 Zaměstnanec s dopočtem 2020 (min.mzda 14 600 Kč)
Zdravotní pojištění zaměstnance celkem 450 Kč 902 Kč 1071 Kč
Dopočet zdravotního pojištění 0 Kč 452 Kč 621 Kč

 

  1. Velmi malý úvazek (např. 0,3) ve výši 6 000 hrubé mzdy.
Zaměstnanec bez dopočtu (ID 3. stupně) 2019 Zaměstnanec s dopočtem 2019 Zaměstnanec s dopočtem 2020 (min.mzda 14 600Kč)
Zdravotní pojištění zaměstnance celkem 270 Kč 1262 Kč 1431 Kč
Dopočet zdravotního pojištění 0 Kč 992 Kč 1161 Kč

A dále minimální mzda zasáhne osoby, které nemají zdanitelné příjmy a zároveň
nespadají do kategorie státních pojištěnců. To se tedy může týkat například vysokoškoláků
starších 26 let, osob vypadnuvších z evidence úřadu práce nebo žen
v domácnosti, pokud nepečují o dítě. Těm s růstem minimální mzdy poroste také
zdravotní pojištění – jde o 13,5 procenta z minimální mzdy, tedy o 1 971 Kč.

Menu
Centra