První výsledky výzkumu psychosociálních potřeb

Předběžné výstupy výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR

Již od roku 2016 víme, jaké psychosociální potřeby mají onkologicky nemocní v ČR.

Amelie realizovala v průběhu roku 2018 pokračování výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR.

Protože nyní víme, kde nemocní předpokládají, že budu jejich potřeby naplňovány, víme i to, kde nemocní své potřeby reálně naplňují a kde se to nedaří.

  • Naprostá většina respondentů (92,8 %) potřebuje nacházet naději, optimismus a sílu k léčbě. Potěšující zprávou je, že více jak polovině z nich (56,9 %) se tuto potřebu podařilo naplnit.
  • Pro 90,4 % dotazovaných je neméně důležité být i s nemocí svému okolí stále užiteční. A díky partnerům, přátelům, dětem se tak skutečně cítí zhruba 40 % z nich.
  • Během léčby pacienti běžně řeší situaci, kdy jim byl odejmut nebo nepřiznán invalidní důchod. Poradit v této situaci potřebovalo 81,6 % respondentů. Více jak polovina z nich (52,2 %) čekala pomoc od ČSSZ/OSSZ a dočkalo se jí 18,2 % respondentů.
  • 75,2 % dotazovaný potřebovalo získat informace o tom, na co mají onkologičtí pacienti nárok. Většina (76,5 %) čekala pomoc od onkologa, který skutečně pomohl nejvíce, jak uvedlo 67,3 %. Celkově byla tato potřeba pro téměř 20 % respondentů nenaplněna.

První tisková zpráva je k dispozici.

Více informací o výzkumech na stránkách Amelie.

V hledání odpovědí na otázky potřeb v nemoci, budeme pokračovat.

 

Menu
Centra