Žijeme zde spolu

Tato část Tulipánového měsíce je zaměřena na akci ve prospěch onkologicky nemocných i jejich blízkých. Zapojit se může každý, kdo chce a podle toho jak se cítí. Chceme, aby lidé s rakovinou nebyli sami, aby věděli, že na ně lidé venku, mimo nemoc, myslí. Vyjádřujeme účast výzdobou nemocnic, návštěvami a dalším programem. Dáváme vzkaz naděje, soudržnosti nemocným a jejich blízkým. Zapojují se děti i dospělí. Zapojte se také!

Připravujeme výzdobu na onkologických a hematoonkologických odděleních nemocnic, ale i na ambulancích a v mamocentru. Výzdobu připravují jednotlivci, školy a školky, ale i další organizace. Bude se instalovat začátkem března.  Vytvořte něco sami či se skupinou dalších nebo nás kontaktujte a vyzdobte svou onkologii, zapojte se!

V nemocnicích se připravují také akce pro nemocné – výtvarné dílny, hudba, lidský jukebox. I zde se můžete zapojit, ozvěte se.  

Do akcí se připojí i Centra Amelie, která nabídnou přednášky, workshopy a akce.

Každý, kdo má chuť, se může zapojit – ať už je zdravý, nemocný, blízký nemocného a nebo je jen zvědavý.