paní doktorka

MUDr. Alexandra Aschermannová pracuje jako onkoložka a pedagožka a dlouhodobě podporuje mezioborovou spolupráci. „V průběhu závažné chronické nemoci, kterou rakovina je, by měl mít nemocný přístup k sociálnímu a psychologickému poradenství, potřebuje rady, oporu, uklidnění. Bez této podpory je často bezradný a ztracený, a to komplikuje samotnou léčbu.“

Nemocným psychosociální péči doporučuji a doporučuji ji i jejich rodinným příslušníkům.

V oboru klinická onkologie působím již přes 35 let. Zažila jsem omezené možnosti péče o nemocné se zhoubnými nádory v 80. letech minulého století a také významný rozvoj oboru, zejména diagnostiky a léčby, který pak následoval. Do kontaktu s Amelií jsem přišla prostřednictvím kolegyně, lékařky psychiatrie, která se náhodně seznámila s Pavlou Tichou v jejímž odkazu nyní působíme. Amelie se snaží vyplnit bohužel stále absentující, a přitom nezbytný úsek péče o psychické a sociální problémy onkologických pacientů. Moderní standardy péče o onkologicky nemocné jsou pojaty jako komplexní somatopsychosociální péče s ohledem na individualitu nemocných a jejich rodinných příslušníků. V průběhu závažné chronické nemoci, kterou rakovina je, by měl mít nemocný přístup k sociálnímu a psychologickému poradenství, potřebuje rady, oporu, uklidnění. Bez této podpory je často bezradný a ztracený, a to komplikuje samotnou léčbu. Proto nemocným psychosociální péči doporučuji, a doporučuji ji i jejich rodinným příslušníkům.

Menu
Centra