Otevření Center Amelie jako závazek

Bezpečnost především a to na všechny strany!

Amelie pracuje s onkologicky nemocnými a jejich blízkými – tedy se zranitelnými skupinami, které jakákoli infekce včetně COVID-19 ohrožuje. Toho si jsme dlouhodobě vědomi a pracujeme s tím, jako s realitou.

Návrat lidí do Center Amelie, dobrovolníků k nemocným, to je pro nás jasná volba – není mnoho jiných organizací, kde by nemocní i jejich blízcí získali to, co nabízíme a v kvalitě, kterou dlouhodobě pěstujeme.

Musí to být ale v prvé řadě bezpečné.

Proto Amelie ve svých aktivitách, metodikách práce i kultuře organizace dlouhodobě dbá na prevenci.

  • Pracovník, který má podezření na jakéhokoli potenciálně infekční onemocnění, nepřichází do kontaktu s nemocnými a jejich blízkými, jde k lékaři, zůstává pracovat doma. I v našich řadách jsou pracovníci, kteří jsou chronicky nemocní, musíme chránit také sebe navzájem.
  • Centra Amelie mají hygienická opatření a přesné postupy a pomůcky (které jsou nyní i viditelné) a pravidelně jich užívají. Pro příchozí je připravena desinfekce, sáčky, roušky, rukavice. Pracovníci se přiměřeně chrání a chrání i ostatní. Hygiena prostředí je součástí aktivit a plánování.
  • Zdůrazňujeme odpovědnost a apelujeme na pracovníky i návštěvy, dobrovolníky, klienty, aby sami hodnotili svůj zdravotní stav a potenciální rizika a pomohli nám udržovat bezpečné prostředí pro všechny. Nechceme však nikomu nahánět strach.
  • Nabízíme dál aktivity v rozpětí osobní či zprostředkované a necháváme na výběr každému, co využije. Informace na webu aktualizujeme, nabízíme online aktivity, relaxace, arteterapie nebo přednášky. S pracovníky se lidé mohou setkávat přes telefon a e-mail nebo na skype – na Lince Amelie nebo v konzultacích s psychologem, sociálním pracovníkem či jinými odborníky.
  • Sledujeme a komunikujeme problematiku onkologicky nemocných v době koronaviru.

Věříme, že se nám i nadále podaří dělat prospěšné aktivity, nenechávat lidi samotné a prostě pomáhat dál žít život s rakovinou.

Těšíme se na další bezpečná setkání!

 

Menu
Centra