OSVČ hlavní a vedlejší při koronaviru

27.3.2020

Všichni živnostníci, kteří mají OSVČ jako hlavní činnost i vedlejší činnost nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Nezáleží ani na tom, zda měli platit jenom minimální, nebo vyšší zálohy. Nebudou se tedy muset doplácet ani při podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020. Doplácet se bude případný rozdíl mezi minimální zálohou a výší pojistného, která vyjde podle skutečného zisku za rok 2020. Doba se také bude dál započítávat pro nárok na důchod. V budoucnu k ní tedy stát přihlédne stejně, jako kdyby sociální pojištění bylo zaplaceno.

Pokud už byla záloha za březen zaplacena, automaticky se použije na září, považuje se tedy za předplacenou platbu. Jestliže však máte u správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny nějaké nedoplatky, použije se přednostně na ně.

Minimální záloha při OSVČ hlavní je 2544 Kč na sociální a 2352 Kč na zdravotní pojištění. Za 6 měsíců tedy mohou OSVČ ušetřit skoro 30 000 Kč.

Úleva se netýká dobrovolného nemocenského pojištění, tam je třeba platit dál. Minimální nemocenské pojistné pro OSVČ je i nadále ve výši 126 Kč měsíčně.

Úleva se netýká dobrovolného sociálního pojištění. To si platí například studenti VŠ, kteří studují déle a dochází na brigády nebo OSVČ vedlejší, kteří neplatí povinné zálohy, protože jejich příjem je natolik nízký. Například OSVČ pobírající invalidní důchod 1. nebo 2. stupně, kteří více práce nezvládnou. Aby se jim počítal rok na budoucí starobní důchod (stát není plátcem pojištění při ID 1. a 2.stupně) platí si pojištění dobrovolně sami. Při aktuální pandemii a vládních opatřeních i jejich předmět podnikání (např. kadeřnictví nebo průvodcovské či tlumočnické služby) nemůže být realizován. Ale pokud chtějí mít rok 2020 (nebo aktuální měsíce) započtený, musí zaplatit. Pojištění lze doplatit i později, ale nedá se předpokládat, že právě tito občané později vydělají natolik, aby to doplatili.

Menu
Centra