Správní řízení při stavu nouze

27.3.2020

Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu.

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

V praxi to znamená, že lze určité zpoždění odůvodnit, ale neznamená to, že správní řízení neprobíhají.

Onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných se to například týká v oblastech:

  • Žádost o invalidní důchod, průkaz mimořádných výhod nebo příspěvek na péči
  • Revize těchto dávek a důchodů
  • Dávky na děti a na bydlení ze státní sociální podpory nebo hmotné nouze

V době nouzového stavu a epidemie může být složitější a pro mnoho nemocných i riziková komunikace s mnoha odbornými lékaři i praktickým lékařem k doložení kompletního zdravotního stavu.

Zejména Lékařská posudková služba ČSSZ i komise MPSV si ovšem nemohou dovolit zůstat zcela v nečinnosti, protože už před nouzovým stavem měly potíže s lhůtami a stav by se následně stal neudržitelným.

Pokud budete vyzváni k součinnosti s úřady, snažte se domluvit se všemi zúčastněnými na možnosti prodloužení termínu je-li to třeba a na komunikaci pomocí emailu. Při obavě z rizika možném nakažení požádejte o doručení či vyzvednutí zdravotní dokumentace blízkého nebo dobrovolníka.

Pokud nesouhlasíte s doručeným rozhodnutím, odvolejte se.  Pokud možno se snažte lhůtu dodržet (pro důchody je 30 dnů, pro ostatní výhody a sociální dávky 15 dnů)

Pokud si nejste jistí nebo potřebujete pomoci, neváhejte kontaktovat Sociální poradnu Amelie a to po telefonu, emailu, či skype a případně i osobně, více ZDE

Menu
Centra