Onemocnění krvetvorby – existuje prevence? – online přednáška

23. 9. 2021  od 18:00

Přinášíme přednášku MUDr. Prokopa Vodičky o krvi, nenádorových i nádorových onemocněních a možnostech prevence.

 

Onemocnění krvetvorby jsou velmi častá a během života se s nimi setká téměř každý jedinec. Některá nenádorová onemocnění jsou snadno léčitelná a pacienta neohrožují na životě, na rozdíl od hematoonkologických onemocnění (leukemie, lymfomy), jejichž léčba a prognóza pacientů je již mnohem méně příznivá. Možnost prevence těchto onemocnění závisí na poznání mechanismů vzniku těchto onemocnění, zde však lékařská věda stojí teprve na začátku.

MUDr. Prokop Vodička je lékař v oboru hematologie působící na I. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, specializuje se na léčbu maligních onemocnění krvetvorby, především na lymfomy.

 

Přednáška bude volně dostupná na www.amelie-zs.cz/krvetvorba

Leták ZDE.

 

Menu
Centra