Konference „I slova léčí I.“

Dne 27.2.2013 se v Charvátově sále III.Interní kliniky VFN a 2.LF UK uskutečnila konference s názvem „I slova léčí“ , aneb dobrovolníci na onkologických pracovištích, kterou pořádala Amelie společně s VFN.

K uspořádání této konference nás vedly jednak zkušenosti s dobrovolnickými programy specializovanými na onkologickou problematiku, a také dlouhodobá spolupráce s VFN. Společně s  kolegy z celé republiky jsme se zaměříli na úspěchy, ale i úskalí a možnosti dobrovolnických programů na onkologických pracovištích a společně pojmenovali důvody, proč právě zde je těžší dobrovolnické programy prosadit nebo udržet.

Program konference ZDE

Tisková zpráva ZDE

Sborník konference ZDE

Těšíme se brzy znovu na shledanou!

Pozvánka na konferenci

Menu
Centra