Konference „I slova léčí III.“

Psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým je v ČR stále pouze minoritní aktivitou, která však má velký potenciál, protože svou preventivní a podpůrnou činností jednoznačně zefektivňuje léčebné procesy a snižuje výdaje jak ve zdravotnictví, tak v sociální oblasti. Počet onkologicky nemocných neustále roste, ročně onemocní přibližně 80 tisíc lidí a prognózy předních onkologů hovoří o ještě větším počtu v dalších letech. Léčba je stále složitější a nákladnější, redukuje se na léčbu nemoci, nikoli nemocného. Proto je třeba vyvíjet tlak na vznik koncepce pomoci nemocným, která není omezena jen léčbou, ale cílí i do souvisejících oblastí a podporovat mezioborovou spolupráci. Na základě této myšlenky Amelie uspořádala mezinárodní konferenci „I slova léčí III.“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké.

Konference se nezabývala onkologickou léčbou, ale psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých a v ní obsaženými rolemi – psychologa, sociálního pracovníka, nemocničního kaplana, koordinátora dobrovolníků, pacientské organizace a dalších. Na konferenci přijali pozváni zahraniční hosté – odborníci na danou problematiku ze Slovenska, Polska, Slovinska a Maďarska.

Konference se uskutečnila 21. listopadu 2017 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí v Eiseltově síni 1. Lékařské fakulty UK a VFN byla také hlavním partnerem konference.

Odborná rada konference: MUDr. Aleandra Aschermannová, Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová, MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., PhDr. Marie Nosálková Marečková, Ph.D. a Mgr. Šárka Slavíková

Materiály a výstupy z konference:

Konferenci podpořili:

           

Menu
Centra