Konference „I slova léčí III.“

Psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým je v ČR stále pouze minoritní aktivitou, která však má velký potenciál, protože svou preventivní a podpůrnou činností jednoznačně zefektivňuje léčebné procesy a snižuje výdaje jak ve zdravotnictví, tak v sociální oblasti. Počet onkologicky nemocných neustále roste, ročně onemocní přibližně 80 tisíc lidí a prognózy předních onkologů hovoří o ještě větším počtu v dalších letech. Léčba je stále složitější a nákladnější, redukuje se na léčbu nemoci, nikoli nemocného. Proto je třeba vyvíjet tlak na vznik koncepce pomoci nemocným, která není omezena jen léčbou, ale cílí i do souvisejících oblastí a podporovat mezioborovou spolupráci. Na základě této myšlenky a svých vizí Amelie otevírá téma odborné veřejnosti a vytváří prostor pro komunikaci, sdílení a osobní setkání. Uspořádání mezinárodní a mezioborové konference „I slova léčí III.“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké je k tomu aktivním krokem ze strany Amelie.

Konference by se neměla zabývat onkologickou léčbou, ale psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých a v ní obsaženými rolemi – psychologa, sociálního pracovníka, nemocničního kaplana, koordinátora dobrovolníků, pacientské organizace a dalších. Na konferenci budou pozváni také zahraniční hosté – odborníci na danou problematiku, se kterými má organizace navázánu spolupráci.

Za Amelii Vás na konferenci, která se uskuteční v listopadu 2017, srdečně zvu.

Michaela Čadková Svejkovská

ředitelka Amelie