Nový letní newsletter je tu!

A na co se můžete těšit?

Seznámíme vás s tréninkem paměti v Amelii a paní Ing. Davidovou, které jej dělá.

Pokračujeme v seznamování s naším týmem, tentokrát to bude Tereza Kvapil Pokorná, která pracuje jako koordinátorka Centra a dobrovolníků Amelie v Olomouci.

Pozýváme vás na aktivity a také informujeme o chystané konference “I slova léčí III.”

Není to vše, co se v Amelii děje, ale věříme, že vybíráme to nejdůležitější pro tuto chvíli.

Užijte léta!

Menu
Centra