Snažíme se, aby o nás bylo slyšet

Protože jen pokud bude o Amelii a jejích aktivitách slyšet, mohou se potřební dobrat naší pomoci.

Jenže, co to vlastně znamená a jak se to děje? Amelie poskytuje odborné a bezplatné služby onkologicky nemocným i jejich blízkým. Pracovníci musí o této aktivitě dále informovat tak, aby byla pomoc jasná a srozumitelná. To znamená, že například vytvoří leták nebo napíší článek, ve kterém se dozví nemocní o tom, co mohou ve svůj prospěch využít. Velkou pomocí jsou kontakty novinářů, kteří chtějí o našem tématu něco napsat a přijdou za Amelií pro svůj článek.

Znáte někoho takového? Víte o tématu, které by se mělo zpracovat? Dejte nám vědět, případně dejte vědět jemu o Amelii a jejich službách.

Za zmínku jistě stojí, že téměř polovina těch, kdo do Amelie přichází, jsou navedeni na pomoc Amelie svými blízkými, kterým důvěřují. O Amelii a jejich službách je třeba informovat.

Za jakoukoli pomoc v této oblasti, jsme rádi.

Menu
Centra