Není to až tak zlé!

Reakce na tiskovou zprávu z 10.2.2020

Vydaná tisková zpráva rozbouřila vlnu reakcí a sdílení, které nás dovedly až k realitě. Ta není zlá, ale také není nikterak příjemná, protože naráží na problémy, které se dají systémově jen těžko upravovat.

Hlavní zprávou je, že:

  • Ti kdo pracující na zkrácené úvazky u jednoho zaměstnavatele si skutečně se zvyšováním minimální mzdy ne vždy polepší a musí ze svého dorovnat odvod na zdravotní pojištění, jako by měli příjem v minimální výši.
  • Dobrou zprávou pro všechny, za koho „platí pojistné i stát“, je, že nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Jinými slovy, nemusí dorovnávat odvod na zdravotní pojištění, jako by měli příjem v minimální výši. Vyměřovacím základem není minimální mzda, ale skutečná výše příjmu.
  • Špatnou zprávou pak je, že někteří mzdoví pracovníci či účetní tuto informaci nemají a k invalidním důchodcům v prvním a druhém stupni, pečujícím a dalším přistupují jako k těm, kdo dorovnání musí provádět. V praxi prokazatelně dochází k pochybením, která se dotýkají zvýšených odvodů.

Pokud tedy patříte do kategorie pracovníků, kteří pracují na snížený úvazek u jednoho zaměstnavatele a nějakou formou za vás platí pojistné i stát, zkontrolujte si svou výplatní pásku. Pokud zjistíte dorovnání odvodu na zdravotní pojištění či již o dorovnání víte, domluvte se se svým zaměstnavatelem, aby věc narovnal.

Více informací najdete v našem vyjádření.

Zároveň ze situace jasně vysvítá, jak je celá problematika komplikovaná a jak je těžké se v ní orientovat pro skupinu i každého jednotlivce.

Odpovědnost zůstává na každém z nás.

Menu
Centra