Zvýšení minimální mzdy nemá jen pozitivní dopady

Lidé pracující na zkrácené úvazky u jednoho zaměstnavatele to mají těžší

Tendenci ke zlepšení to, bohužel, v dohledné době nebude mít a to přestože bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí i Ministerstvo zdravotnictví na situaci opakovaně upozorňováno. Zopakuje se to u každého zvýšení minimální mzdy.

Co se vlastně děje?

Statut minimální mzdy je používán k výpočtu dalších sazeb pojištění, zde konkrétně výše minimálního zdravotního pojištění. Pokud zaměstnanec pracuje na jeden malý úvazek a jeho mzda nedosahuje výše minimální mzdy, odvádí zdravotní pojištění jako by minimální mzdy dosahoval. Výjimku tvoří osoby ve 3. stupni invalidního důchodu, ti pokud pracují, odvádí zdravotní pojištění odpovídající skutečně vyplácené mzdě. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance stále stejnou výši pojištění, dopočet minimálního zdravotního pojištění se strhává pouze z platu zaměstnance. Nejedná se o smlouvy dohody o provedení práce, ale o ty, které zakládají na pojištění – pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti. Tato situace se dotýká všech, kdo pracují na zkrácené úvazky, tedy nejčastěji osob se zdravotním postižením – tzv. OZP, OZZ a lidí s invaliditou v 1. nebo 2. stupni, žen po mateřské a lidí, kteří pečují o svého blízkého.

Pro více informací tisková zpráva Amelie „Dvojí past státu při návratu do zaměstnání“.

Pokud si nejste svou situací jisti, zeptejte se personalisty, mzdové účetní nebo sociální pracovnice.

Dejte pozor na své odvody!

Menu
Centra