Tulipánový měsíc

Tulipánový měsíc má nový, přehledný web! Všechny informace se tak dozvíte na:

www.Tulipanovymesic.cz

Tulipánový  měsíc je projekt, který Amelie realizuje od roku 2013 každý rok v březnu.

Tulipánový měsíc:

– informuje o tom, co je psychosociální pomoc a proč je třeba

– nabízí možnost konkrétní pomoci nemocným v nemocnicích formou dobrovolné činnosti při realizaci projektu

– nabízí různé možnosti finanční podpory bezplatných služeb Center Amelie

– umožňuje jednoduchou formou vyjádření podpory nemocným a zdravotníkům v nemocnicích

Každý ročník je trochu jiný, všechny ale spojuje původní myšlenka a cíl.

Tím je přinést radost a naději těm, kdo se přímo či zprostředkovaně potýkají s onkologickým onemocněním a také budeme seznamovat s potřebností psychosociální pomoci, jako komplexním přístupem k člověku v nemoci.

Zároveň nabízíme možnosti podpořit nemocné i jejich blízké vlastní aktivitou – jako dobrovolník, tvůrce obrázku k výzdobě, účastník přednášky či workshopu a nebo jako podporovatel.

Počítáme s tím, že budou určitá omezení, ale spoustu toho zvládneme online nebo máme náhradní řešení.

Tulipánový měsíc se jako každý rok zaměří na tři priority:

Zaměřeno na akce pro nemocné a jejich blízké

Dáváme vzkaz naděje a soudržnosti. Vyjadřujeme účast.

Připravujeme akce v nemocnicích, Centrech, veřejném prostoru.

Zapojují se děti i dospělí.

Chceme, aby lidé s rakovinou nebyli sami, aby věděli, že na ně lidé venku, mimo nemoc, myslí.

Všichni chceme žít. Možná o to víc, pokud do našich životů vstoupí rakovina

Jenže jak to dělat? A co vlastně? Tomu se věnuje část Tulipánového měsíce, která podává informace, odkazy a vyvolává diskuse.

Připravujeme vzdělávací a osvětové kampaně.

Budeme rádi, pokud s námi rozšíříte informace o tom, že jen léčba nestačí!

S jarem přivoláváme naději a děláme to v praxi!

Jdeme na to přes zapojení do akcí, které si každý může užít a zároveň tím podpoří bezplatné služby Amelie.

Udělat radost sobě, blízkým a nebo poslat vzkaz zdravotníkům můžete koupí kytice tulipánů a nebo zapojením do benefičních akcí, které pro vás připravujeme.

Připomeňte si předchozí ročník ve videu:

Tulipánový měsíc

Chceme „přinést s jarem i naději“ všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním.
Amelie proto v březnu zviditelňuje problematiku psychosociální pomoci a zároveň nabízí konkrétní možnosti podpory a pomoci.

přivolejme s jarem i naději“

Menu
Centra