Benefiční akce

Benefiční akce mají za cíl podpořit bezplatné služby Center Amelie pro onkologicky nemocné a jejich blízké a také dobrovolnický program v nemocnicích.

Amelie dobře ví, že v situaci léčby dochází v rodinách onkologicky nemocných k úbytku příjmů a nechce svými službami dále domácnosti a rodiny zatěžovat.

Kromě DMS, kterou může poslat kdokoli a odkudkoli v ČR připravujeme i další akce.

Zapojit se můžete:

Během února a března v Liberecké vědecké knihovně v rámci projektu „Vzkaz knihou“.

21. března v Centru Amelie v Olomouci proběhne tradiční Benefiční Bazárek