Podporují nás

Všem, kdo nás podporují, děkujeme.

V letošním roce to jsou mezi dlouhodobými podporovateli:

                                           

Partner Amelie v oblasti komunikace:

a v oblasti odborné komunikace nás podporují:

Děkujeme za podporu bezplatně poskytovanými službami či věcnými dary:

                                 

Jednorázově nás podpořili:

      Liberecký Velikonoční běh a Ambasáda státu Kuvajt

 

Krátkodobě i dlouhodobě, věcně i finančně či svou dobrovolnou činností nás však podporuje i mnoho jednotlivců a drobných dárců. Jejich výčet je vždy uveden ve výročních zprávách. I jejich přispění si vážíme.

Děkujeme, že nám pomáháte žít život i s rakovinou!

Pomoc v roce 2017

Amelie