Hájíme práva a zájmy onkologicky nemocných

I jejich blízkých, protože nám to dává smysl

Jde o činnost dlouhodobou, pomalou, s mnoha dílčími neúspěchy, efekt se ale i tak dá počítat.

Protože pokud se podaří zmapovat celkové souvislosti, to, co trápí jednoho se v mnoha případech dá vztáhnout na celek. A následná intervence, i když je nesrovnatelně časově náročnější, má mnohem lepší efekt.

Čím se Amelie v současné době v této oblasti zabývá?

  • Intenzivně se pracuje na otázkách zaměstnávání onkologicky nemocných na volném nebo chráněném trhu práce, zejména v souvislosti s relativně krátkou dobu pobírání invalidního důchodu.
  • Chybným zadržováním podpory v nezaměstnanosti u klientů, kteří se evidují na Úřad práce a podali námitku k invalidnímu důchodu. https://www.amelie-zs.cz/evidence-na-uradu-prace-pri-podani-odvolani/
  • Důležitou a dlouhodobou prací byla novela dlouhodobého ošetřovného a zrušení podmínky hospitalizace u neléčitelných stavů. Novela byla minulý týden v Senátu schválena. https://www.amelie-zs.cz/vybor-pro-socialni-politiku-osetrovne-a-otcovska/
  • Otázka vzniku diety – navýšení životního minima u onkologicky nemocných v hmotné nouzi, aby jejich výživa při náročné léčbě byla kvalitnější a měli větší naději, že nemoc zvládnou.
  • Spolupráce Amelie, z.s. s Hlasem onkologických pacientů, kde je hlavním tématem posledního období novela zákona o zdravotním pojištění se řadou změn (novelu nyní vrátil Senát Poslanecké sněmovně), mapování dostupnosti péče v poslední vlně pandemie COVID-10 (http://hlaspacientu.cz/co-delame/dopad-pandemie-covid-19-na-zivot-onkologickych-pacientu-v-cr-94/). Připomínkování nového Národního onkologického programu na roky 2022-30 a snaha o vznik samostatného Akčního plánu k tomuto programu, který by podepsala vláda a tak se zavázala ke spolupráci napříč resorty.

Tisková zpráva k tomuto tématu ZDE.

Neřešíme jen problémy, snažíme se jim aktivně předcházet.

Menu
Centra