Dostupnost podpory v nemoci

Sonda do situace očima onkologicky nemocného

Amelie v prosinci prosila o vyplnění elektronického dotazníčku, který se zaměřoval na dostupnost péče v onkologické nemoci a případný vliv pandemie na ni. Nesešlo se tolik odpovědí, jak bychom si představovali, ale náhled nám to dalo. Navíc jej můžeme spojit s našimi dlouhodobými zkušenostmi z přímé práce s klienty. A výsledek je tu.

Zjištění jsou například tato:

  • Velmi špatná je orientace v sociálním systému na počátku léčby (dávky, výhody a služby). 63 % respondentů nevěděla, na co má nárok a další část ještě poukázala na zavádějící informace, které dostala. Velmi rozpačité jsou výsledky v oblasti dostupnosti sociálního poradenství v nemoci, kde dokonce 11% osob uvedlo, že je zcela nedostupné.
  • Ještě horší je ale situace v oblasti dostupnosti psychologické péče (přes 50% uvedlo, že je zcela nebo spíše nedostupná), rehabilitace (přes 60% uvedlo, že je částečně či zcela nedostupná) a nutričního poradenství (50% respondentů uvedlo, že je částečně či zcela nedostupné).
  • Více než 63% respondentů uvedlo, že vliv pandemie na dostupnost podpůrné péče v nemoci nedokáže posoudit. U těch, kteří změnu ve směru ke zhoršení díky pandemii pociťovali, byla mezi nejčastějšími odpověďmi uvedena nedostupnost psychologické péče a rehabilitace.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Samotná léčba nestačí a situace v její podpoře není dobrá.

 

Menu
Centra