Amelie, z.s.

Spolek Amelie pro onkologicky nemocné a jeho blízké

Když se řekne Amelie, kdo nebo co, to vlastně je?

Je to společenství lidí, které spojuje zájem o téma rakoviny – mají s ní osobní či velmi těsnou zkušenost a na základě této zkušenosti se rozhodli něco změnit. Tito lidé tvoří jádro Amelie a rozhodují o jejím směřování. To oni, kdysi před léty řekli, že je třeba dělat projekty, které naplňují vizi Amelie. Tou je situace, kdy je rakovina vnímána „jen“ jako součást života. Bez předsudků, nedostatku podpory či informací. Proto existují:

  • Centra Amelie v Praze, Olomouci, Liberci a Rakovníku, kam může každý onkologicky nemocný nebo jeho blízký přijít a dostane podporu, kterou potřebuje ve věcech mimo léčbu.
  • Linka Amelie, kam je možné se dovolat každý všední den mezi 9 a 15 hodinou a nebo napsat na e-mail.
  • Dobrovolnický program Amelie, ve kterém se zapojují dobrovolníci jak v rámci spolku, tak v rámci Center Amelie a také v nemocnicích. Nyní jsou dobrovolníci v nemocnicích v Praze, Olomouci, Liberci, Středočeském kraji a Hradci Králové.
  • projekty na podporu informovanosti a specifických potřeb, které onkologicky nemocní mají – třeba Arteterapie, Tematické měsíce, Brožury Amelie, konference I slova léčí a další

Poskytovat služby však není vše.

Poskytování služeb je důležité a v mnohém nezastupitelné. Přináší to mnoho podnětů z praxe, které ukazují, co je třeba vylepšit, přinést, zviditelnit a nebo třeba přímo změnit. Tím se zabývá Amelie také a proto rozvíjí psychosociální problematiku a odbornost:

  • realizuje sondy, průzkumy a výzkumy
  • publikuje, prezentuje
  • vzdělává
  • aktivně se angažuje v zastupování zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých – spolupracuje s dalšími lidmi, institucemi, spolky, platformami, připomínkuje zákony, vyhlášky a metodické pokyny a také se ptá a ukazuje

Amelie, z.s. je pár lidí, kteří něco mění.

Připojte se k nám a měňte s námi!

Za fotografii děkujeme panu Josefu Rafaelovi a jeho atelieru!

Menu
Centra