Pomáhám za života, budu i po něm

Od 13.9. do 12.10. je opět Měsíc dobročinné závěti

Koalice za snadné dárcovství poukazuje na možnost darování ze závěti. To může pro neziskové organizace využít každý, a třeba i jen na část svého majetku. Stále se stává, že majetek lidí, kteří zemřou bez dědiců a závěti či dědické smlouvy, propadne státu.

Pokud člověk, který chce darovat nějaké neziskové organizaci majetek nebo jeho část, sepíše platnou závěť nebo dědickou smlouvu, může nejen vyřešit své poslední věci, ale i dál konat dobro. Navíc pokud notářský zápis provede v Měsíci dobročinné závěti, Koalice za snadné dárcovství proplatí poplatek. Více info najdete zde.

Řídit svoje poslední věci, je odpovědné a může být i užitečné!

Menu
Centra