Plovoucí naděje Roztoky

23.12.2022 15,30 hodin

  • sejdeme se před prodejnou nábytek Zoubkovi
  • odjedeme domluvenými auty do Roztok
  • akce plovoucí naděje začíná v 16,00 hodin
  • koná se v Roztokách na prostranství před restaurací U Jazzu
  • plovoucí svíčky jsou na akci k dispozici ( vyrábí je děti z MŠ )
  • svíčky se zapalují Betlémským světlem a pouští po řece Berounce
  • organizaci zajišťuje Jiřina Vecková

Menu
Centra