Zpráva o Lékařské posudkové službě

Pro potřeby našich dlouhodobě nemocných klientů s onkologickým onemocněním intenzivně sledujeme vývoj a situaci v Lékařské posudkové službě. Z našich informací a zkušeností je situace nejkomplikovanější v oblasti odvolání k průkazu ZTP a příspěvku na péči. V Amelii máme klienty, kteří  podali odvolání proti rozhodnutí počátkem července 2018, ale jejich odvolání jsou však projednávána teprve nyní. Tedy ani po 10 měsících není o jejich nárocích rozhodnuto.

Zprávu o aktuálním stavu v této oblasti si vyžádal i Výbor pro sociální politiku na své 28. schůzi dne 21. března 2019 a zpráva byla počátkem dubna doručena.

Situace je opravdu velmi nelichotivá, ze zprávy vyplývá že:

  • Na 77  OSSZ by mělo být 304 posudkových lékařů, chybí 52 lékařů
  • Na 7 pracovištích ČSSZ by mělo být 37 posudkových lékařů, chybí 7 lékařů
  • Na 7 pracovištích komise MPSV by mělo být 45 posudkových lékařů a chybí 16 lékařů

Věkový průměr lékařů je 62 let, přičemž 100 lékařů je starších 70 let a dalších 170 lékařů je ve věku 60-69 let

Nelichotivé je také, že atestaci/specializovanou způsobilost v oboru posudkové lékařství má pouze 60% lékařů OSSZ a ČSSZ a asi 90% lékařů komisí MPSV.

V posuzování dominuje agenda nepojistných sociálních dávek (zejména příspěvek na péči). Zde je ovšem největší problém se lhůtami na odvolání, které jsou mnohaměsíční. A situace se asi jen tak nevylepší, očekává se totiž velký nárůst žádostí, protože byly navýšeny finanční prostředky ve III. a IV.stupni příspěvku a řada klientů o ně bude usilovat.

Celá zpráva o stavu Lékařské posudkové služby ke stažení ZDE.

Menu
Centra