Změna pro výplatu příspěvku na živobytí v poukázkách

Poslanecká sněmovna 4. 12. 2018 přijala změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových
sociálních službách a další zranitelné osoby již nebudou dostávat část
příspěvku v poukázkách. Povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí všem příjemcům,
kteří jej pobírají déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, nejméně
v 35 % a nejvýše v 65 % prostřednictvím poukázek platil od prosince 2017 pro
všechny bez výjimky.
Původní opatření reagovalo na společenskou poptávku po prevenci zneužívání
sociálních dávek. V případě pomoci v hmotné nouzi však poukázkový systém výplaty
nejen že dopadl i na ty, kteří tuto pomoc nikdy nezneužívali a patří mezi nejzranitelnější
skupiny obyvatel, ale také situaci se zneužíváním nijak zásadně nevyřešil.

Menu
Centra