Zákon o veřejném zdravotním pojištění

5. 12. 2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění. Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude
následovat přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad
zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a nových
legislativních úprav budou předepisovány pomůcky až od 1. 12. 2019. V lednu
2019 vydá VZP konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz.
Výrobci a distributoři zdravotnických prostředků budou postupně přehlašovat
do nového kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky. Jednání o novele
probíhala velmi intenzivně více než půl roku a účastnili se jich zástupci Ministerstva
zdravotnictví ČR, Pacientská rada Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny
i zástupci firem s pomůckami. Novela zákona je kompromisem a až praxe ukáže, zda
určitá skupina nemocných není výrazněji omezena.

Menu
Centra