Zdravotní a sociální pojištění v roce 2022

17. 12. 2021

Výši záloh na zdravotní a sociální pojištění ovlivňuje průměrná a minimální mzda.

Průměrná mzda a minimální zálohy pro OSVČ
2018 2019 2020 2021 2022
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč 38 911 Kč
Zdravotní pojištění 2024 Kč 2208 Kč 2352 Kč 2393 Kč 2627 Kč
Sociální pojištění (hlavní činnost) 2189 Kč 2388 Kč 2544 Kč 2588 Kč 2841 Kč
Sociální pojištění (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1018 Kč 1036 Kč 1137 Kč

Příští rok se o 200 Kč zvýší také platby za státní pojištěnce. Pojistné na zdravotní
pojištění, které za ně měsíčně odvádí stát, tak bude od roku 2022 ve výši 1 967 Kč.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5 %
z výše minimální mzdy) budou ve výši 2 187 Kč.
Rozhodná částka pro placení sociálního pojištění u vedlejší činnosti činila v roce
2021 85 058 Kč a pro rok 2022 bude 93 387 Kč. V případě, že vaše příjmy z vedlejší
činnosti po odečtení výdajů za rok 2021 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný
rok platit důchodové pojištění a v roce 2022 ani zálohy.
Ti, kdo nemají uhrazené důchodové pojištění z žádné činnosti, se mohou rozhodnout
pro platbu dobrovolného pojištění. V roce 2021 bylo minimální dobrovolné
důchodové pojištění 2 482 Kč a v roce 2022 bude již 2 724 Kč.
Pojištěnci, kteří pracují na jeden zkrácený úvazek a jejich mzda nedosahuje výše minimální
mzdy (nejedná se o pojištěnce, za které by případně hradil zdravotní pojištění
stát – např. osoby pobírající důchod, rodičovský příspěvek a další) musí hradit
zdravotní pojištění, jako by minimální mzdu pobírali. U onkologicky nemocných jsou
nejvíce ohroženi tímto doplácením ti, kdo mají přiznanou invaliditu 1. a 2. stupně,
ale na výplatu důchodu nemají nárok (osoby invalidní ve 3. stupni pokud pracují,
jsou od doplácení osvobozeny) A dále osoby, které při revizi přišli o invalidní důchod
1. stupně. Jejich pokles pracovní schopnosti je hodnocen někde mezi 20–34 %, mají
zdravotní omezení a celý úvazek nezvládnou. Nezáleží na tom, zda mají požádáno
o statut osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ).
Paušální daň vzroste z 5 469 Kč o 525 Kč měsíčně na 5 994 Kč. Jedná se o součet minimálního
zdravotního, sociálního pojištění a 100 Kč na daň. K paušální dani se můžete
přihlásit, pokud vaše příjmy z podnikatelské činnosti za minulé období nepřesáhly
1 milion Kč, nejste plátcem DPH.

Menu
Centra