Výzva pro dárce Amelie za rok 2019

Budete vidět ve výroční zprávě, souhlasíte?

Amelie v těchto dnech zpracovává finální podobu Výroční zprávy za rok 2019.

V souladu s nároky na transparentnost, zde budou jmenovitě uvedeni dárci a podporovatelé, kteří přispěli na realizaci poslání Amelie a u nichž známe jejich jméno. U těch, kde byla podpora vyšší než 10 tisíc Kč bude uvedena i výše podpory Amelie.

Prosíme všechny dárce, kteří by s tímto postupem nesouhlasili, ať se nám ozvou na e-mail.

Zároveň všem, kdo nás podpořili a podporují, děkujeme.

Amelie by bez podpory mnoha osob i institucí nemohla dělat svou krásnou a jedinečnou práci.

Menu
Centra