Přímá podpora OSVČ – „Pětadvacítka“

14.4.2020

Parlament schválil 9.dubna kompenzační bonus pro OSVČ pro ty, kdo byli ekonomicky zasažení koronavirem.

Kdo má nárok na tzv.“petadvacítku“?

  • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)
  • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud: (nárok nemá OSVČ vedlejší, který je zaměstnaný)
    • Pobírá invalidní nebo starobní důchod
    • Je na mateřské nebo rodičovské dovolené
    • Pečuje o zdravotně postiženou osobu
    • Připravuje se na budoucí povolání (studenti)

Částka je 25 000 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020.
OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Žádám na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky. Žádosti jsou přijímány od 9.4.2020. Žádost musím podat nejpozději do 29. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká.

Žádost naleznete ZDE

Více informací ZDE

 

Menu
Centra