Vyjádření ČOS ČLS JEP v době pandemie

31.3.2020

Česká onkologická společnost vydala prohlášení k aktuálním postupům při péči o onkologické pacienty, celé znění ZDE.

zároveň po dohodě s pacientskými organizacemi vydala i doporučení přímo pro pacienty. Text k dispozici ZDE.

Přesto v praxi můžeme vidět určitou nejistotu v postupech, zejména dojde-li ke zrušení plánované operace.

Nemocní mnohdy netuší zda jejich operace byla zrušená proto, že je výkon odložitelný nebo, protože nastaly nepředpokládané epidemiologické skutečnosti v dané nemocnici nebo na daném pracovišti.

Pacienti neví, kam se mají obrátit a bude-li je znovu někdo kontaktovat s novým termínem či postupem v léčbě.

Zatím nelze doporučit nic jiného, než spojit se se svým ambulantním onkologem, který má největší přehled o léčbě a možných řešeních.

Ztíženou komunikaci na pracovištích může také zhoršovat preventivní opatření, ke kterému přistoupilo více pracovišť a to je rozdělení týmů kliniky, aby v případě infekce nebyl ohrožený celý.

Věřte, že všichni se snaží dělat maximum a všichni doufají, že se situace stabilizuje.

Menu
Centra