Vánoční překvapení Amelie

Pracovní kniha pro onkologicky nemocné je na světě

Po dvouletém úsilí a za podpory mnoha lidí dobré vůle dnes došla své realizace pracovní kniha pro onkologicky nemocné.

Už je vytištěná v Amelii a v lednu půjde za těmi, komu může prospět.

Věříme, že se podpora autorky, paní Meggie Watson, překladatelky a psycholožky Amelie Kristýny Maulenové, korektorky paní Moniky Šebkové Krýže, grafika a dalších v Amelii i mimo ni vyplatila.

V ČR bude k dispozici takovýto formát sebepomoci pro onkologicky nemocné poprvé.

Těšíme se na zpětné vazby z praxe!

Brožura vznikla díky podpoře výše uvedených osob, které odvedly svou práci bez nároku na honorář. Tisk bylo možné realizovat díky finanční podpoře: firmy Novartis a grantů Úřadu Vlády ČR, Ligy proti rakovině a Tesco.
Menu
Centra